ON-LINE ZÁPIS

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ - PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY

Kurz je určen studentům středních škol, kteří se chtějí připravit na úspěšné složení zkoušky.

V kurzu se prolíná trénink ústního projevu, čtení, psaní i poslechu.
Pravidelně se znalosti ověřují ukázkovými testy z minulých let.

Výuka probíhá v malých skupinách po max. 8 studentech.

Dokážeme Vám, že angličtina je zábava a zbavíme Vás strachu ze zkoušek.

Na naše hodiny se budete těšit.