ON-LINE ZÁPIS

POMATURITNÍ STUDIUM

Pomaturitní studium FRESH SCHOOL

- Začátek výuky: 1. září 2021
- Počet lekcí: 20 hodin týdně, 4 vyučovací hodiny denně
- Délka vyučovací hodiny: 45 minut
- Dny výuky: pondělí – pátek 9,00 – 12,15 hod.
- Místo konání: FRESH SCHOOL, Litvínovská 609, Praha 9
- Konec výuky: 30. červen 2022
- Cena: 29950,- Kč ve dvou splátkách
- Přihlášky zasílejte na info@fresh-school.cz

Hlavní výhody pomaturitního studia FRESH SCHOOL

- akreditace dle vyhlášky MŠMT
- velmi malé studijní skupiny (6-10 studentů)
- kvalitní a prověření čeští lektoři i rodilí mluvčí
- přímá metoda výuky, důraz na komunikační dovednosti
- moderní učebny v blízkosti metra
- Wi-Fi v každé učebně
- stolní voda během vyučování zdarma
- bezplatné poradenské služby ohledně cizích jazyků
- vstupní písemný i ústní rozřazovací test
- průběžné pravidelné testování

Obsah studia

Pomaturitní studium FRESH SCHOOL nabízí zdokonalení znalosti anglického jazyka a přípravy na složení mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek PET, FCE a CAE.

V rámci přijetí ke studiu každý účastník absolvuje cambridgeský písemný rozřazovací test a ústní jazykový pohovor. Na základě výsledků testu a pohovoru budou studenti rozřazeni do skupin odpovídající příslušné úrovni podle Společenského evropského referenčního rámce.

Výuka bude zahrnovat gramatickou část, konverzaci, reálie a praktické jazykové znalosti z obchodního prostředí. Aktuálně volená témata jako je příprava na přijímací pohovor do zaměstnání, telefonování v angličtině, obchodní korespondence i obchodní jednání. Výuku hlavního jazyka lze dle přání studenta doplnit studiem druhého jazyka, a to v intenzitě 1×2 hodiny týdně až 3x 2 hodiny týdně dle aktuálního rozvrhu hodin jazykové školy FRESH SCHOOL.

Součástí organizace pomaturitního studia jsou i mimoškolní činnosti, jež FRESH SCHOOL pořádá v průběhu celého školního roku. Studenti si mohou také ke studiu doma vypůjčit zdarma beletrii v originále a zjednodušenou četbu.

Způsob výuky

Využíváme tzv. přímé metody. Kombinujeme výuku českého lektora a rodilého mluvčího. Všichni lektoři mají vysokoškolské vzdělání, několikaletou praxi ve výuce jazyka a pedagogický nebo jazykový certifikát odpovídající požadavkům MŠMT.

Výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích. Díky malým skupinkám umožňuje kurz individuální přístup a systematickou práci s jednotlivými studenty. Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – čtení, psaní, mluvení i poslech. Studenti se průběžně připravují na mezinárodní jazykové zkoušky.

Studijní materiály

Pro výuku anglického jazyka jsme zvolili multi-úrovňový kurz obecné angličtiny. Výborně kombinuje aktuální mezinárodní témata s každodenními situacemi a klade důraz na současnou slovní zásobu, denně využitelné fráze a srozumitelný přístup ke gramatice.

Výuka bude vedena podle Cambridgeských učebnic. K učebnicím jsou přiložena originální CD s poslechy, které se používají v hodinách. Bude doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám. Mimo jiné jsou to ukázkové testy jednotlivých zkoušek PET, FCE a CAE.

Učebnice nejsou zahrnuty v ceně pomaturitního studia. Je však možné je zakoupit za zvýhodněné ceny (se slevou 10%). V průběhu studia budou naši studenti dostávat řadu doplňkových materiálů zdarma.

Fakta o pomaturitním studiu

Jazyková škola FRESH SCHOOL Prague je zapsána do seznamu vzdělávacích instuticí poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od 1.9.2014.

Všem studentům, kteří v předešlém akademickém roce ukončili střední školu maturitou, zůstává status studenta se všemi výhodami s ním spojenými (rodinné přídavky, slevy na daních, slevy na dopravu, státem placené sociální a zdravotní pojištění...).

V případě přijetí na VŠ - vrácení již splacené části školného v plné výši.

Studenti, kteří maturitu nesloží, se mohou rozhodnout, zda chtějí vrátit zaplacené školné včetně zálohy, nebo zda budou pomaturitní studium absolvovat bez statusu studenta.

Potvrzení o studiu vydáváme po nástupu ke studiu. Platnost potvrzení je od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Podmínkou setrvání ve statusu studenta je minimálně 80% účast na vyučování.

Studium v kurzu se řídí organizací školního roku ve středních školách podle vyhlášky o organizaci školního roku.

Ukončení studia

Každý student, který splní 80% docházky do kurzu a úspěšně absolvuje v pololetí a na konci studia písemný test získá po ukončení studia Osvědčení o absolvování jednoletého jazykového kurzu a jazykový certifikát podle norem Společenského evropského referenčního rámce.

Dále má možnost absolvovat mezinárodní zkoušky Cambridge PET, FCE, CAE, které mu FRESH SCHOOL zprostředkuje.

Na naše hodiny se budete těšit.