ON-LINE ZÁPIS
angličtina

Název kurzu: Prepare 3

Vyučovací jazyk: angličtina
Vstupní prokročilost: 7. - 8. třída

Termín kurzu: 19.09.2024 - 23.01.2025
Den výuky: čtvrtek | 15,45 - 17,15 hod
Místo výuky: Praha 9 - Prosek

Rozsah výuky: 17 lekcí
Učebnice: Prepare! 3 - od 1. lekce
Maximální počet studentů: 8
Zaměření kurzu: přípravný kurz ke zkoušce KET
Lektor: rodilý mluvčí

Cena: 5.500 Kč

angličtina > pro děti a mládež > školáci 2. stupeň

Kurzy jsou určeny pro starší žáky a žákyně, kteří mají zájem se v angličtině zdokonalit.
Důraz v těchto kurzech je kladen na všechny jazykové dovednosti- mluvení, psaní, čtení a poslech. Nabízíme atraktivní program s využitím moderních učebních pomůcek. Garantujeme pokrok zejména v oblasti rozvoje slovní zásoby a komunikačních schopností. Žáci jsou vedeni k přirozené a plynulé konverzaci v angličtině a k práci s autentickými materiály ke čtení i poslechu. S námi si angličtinu zamilujete!

Okruhy slovní zásoby: volný čas, TV a film, doprava, vzhled, domácí práce, školní předměty, sport, zdravotní problémy, orientace ve městě, počasí, prázdniny, nakupování
Gramatické jevy: minulý čas prostý, must, have to, stupňování přídavných jmen, předložky, minulý čas průběhový, be going to, should/ shouldn´t, budoucí čas, podmínkové věty, rod trpný, předpřítomný čas


Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 604 11 69 69.
Veškeré podrobnosti Vám rádi sdělíme.

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Vaše příjmení
Vyplňte platnou emailovou adresu
Vyplňte telefonní číslo
Vyplňte název ulice, čp.
Vyplňte název města
Vyplňte PSČ města
souhlasím s podmínkami kurzu a zpracováním osobních údajů Pro odeslání objednávky je potřeba souhlasit s podmínkami kurzu

Na naše hodiny se budete těšit.