ON-LINE ZÁPIS
angličtina

Název kurzu: Super Minds 3

Vyučovací jazyk: angličtina
Vstupní prokročilost: 4. - 5. třída

Termín kurzu: 17.09.2024 - 28.01.2025
Den výuky: úterý | 15,45 - 17,15 hod
Místo výuky: Praha 9 - Prosek

Rozsah výuky: 17 lekcí
Učebnice: Super Minds 3 - od 1. lekce
Maximální počet studentů: 8
Zaměření kurzu: přípravný kurz ke zkoušce YLE Movers
Lektor: kombinace rodilého mluvčího a českého lektora

Cena: 5.500 Kč

angličtina > pro děti a mládež > školáci 1. stupeň

Kurz je určen pro žáky 4. - 5. tříd ZŠ. Děti se učí zábavnou formou, učí se s nadšením, ale také efektivně. Jazykové dovednosti jsou rozvíjeny zábavnými příběhy, písničkami, hrami, soutěžemi a komunikativními aktivitami. Aktivity se často střídají, aby děti udržely pozornost po celou dobu výuky. Důraz klademe na konverzaci, nechybí ale ani poslech, čtení, psaní, kvízy a dramatizace.

Okruhy slovní zásoby: rodinné vztahy, domov, každodenní rutiny, ve městě, péče o zdraví, venkov, svět vodních zvířat, předpověď počasí, školní předměty, jídlo, technologie, zdraví, země
Čísla 1- 100, určování času, always, sometimes, never, předložky, stupňování přídavných jmen, some/any,
Gramatické jevy: přítomný čas průběhový, sloveso must, minulý čas slovesa být, pravidelná a nepravidelná slovesa, budoucí čas - going to


Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 604 11 69 69.
Veškeré podrobnosti Vám rádi sdělíme.

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Vaše příjmení
Vyplňte platnou emailovou adresu
Vyplňte telefonní číslo
Vyplňte název ulice, čp.
Vyplňte název města
Vyplňte PSČ města
souhlasím s podmínkami kurzu a zpracováním osobních údajů Pro odeslání objednávky je potřeba souhlasit s podmínkami kurzu

Na naše hodiny se budete těšit.