ON-LINE ZÁPIS
angličtina

Název kurzu: Super Minds 1

Vyučovací jazyk: angličtina
Vstupní prokročilost: 2. třída

Termín kurzu: 16.09.2024 - 27.01.2025
Den výuky: pondělí | 14,00 - 15,30 hod
Místo výuky: Praha 9 - Prosek

Rozsah výuky: 17 lekcí
Učebnice: Super Minds 1 - od 1. lekce
Maximální počet studentů: 8
Zaměření kurzu: přípravný kurz ke zkoušce YLE Starters
Lektor: český lektor

Cena: 5.500 Kč

angličtina > pro děti a mládež > školáci 1. stupeň

Kurz je určen pro žáky 2. tříd ZŠ. Děti se učí zábavnou formou, učí se s nadšením, ale také efektivně. Jazykové dovednosti jsou rozvíjeny zábavnými příběhy, písničkami, hrami, soutěžemi a komunikativními aktivitami. Děti se učí slovní zásobu adekvátní svému věku. Aktivity se často střídají, aby děti udržely pozornost po celou dobu výuky. Důraz klademe na konverzaci, nechybí ale ani poslech, čtení, psaní, kvízy a dramatizace.

Okruhy slovní zásoby: abeceda, barvy, čísla 1-10, škola, rodina, oblíbené hračky, domácí mazlíčci, jídlo, lidské tělo, dny v týdnu, divoká zvířata, oblečení, volný čas, náš dům, prázdniny
Gramatika: předložky, have got, sloveso be, can-can´t
Fráze: What´s your name? How old are you? How are you? What´s your favourite....? Do you like...? Have you got...? Where is...? Is there ...? Are there ...? Can you ... ? How many ... ?


Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 604 11 69 69.
Veškeré podrobnosti Vám rádi sdělíme.

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Vaše příjmení
Vyplňte platnou emailovou adresu
Vyplňte telefonní číslo
Vyplňte název ulice, čp.
Vyplňte název města
Vyplňte PSČ města
souhlasím s podmínkami kurzu a zpracováním osobních údajů Pro odeslání objednávky je potřeba souhlasit s podmínkami kurzu

Na naše hodiny se budete těšit.