ON-LINE ZÁPIS
angličtina

Název kurzu: Kids Box 4

Vyučovací jazyk: angličtina
Vstupní prokročilost: 4. - 5. třída

Termín kurzu: 18.09.2023 - 29.01.2024
Den výuky: pondělí | 14,00 - 15,30 hod
Místo výuky: Praha 9 - Prosek

Rozsah výuky: 17 lekcí
Učebnice: Kids Box 4 - od 1. lekce
Maximální počet studentů: 8
Zaměření kurzu: přípravný kurz ke zkoušce YLE Movers
Lektor: kombinace rodilého mluvčího a českého lektora

Cena: 5.300 Kč

angličtina > pro děti a mládež > školáci 1. stupeň

Kurz je určen pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. Děti se učí zábavnou formou, učí se s nadšením, ale také efektivně. Jazykové dovednosti jsou rozvíjeny zábavnými příběhy, písničkami, hrami, soutěžemi a komunikativními aktivitami. Aktivity se často střídají, aby děti udržely pozornost po celou dobu výuky. Důraz klademe na konverzaci, nechybí ale ani poslech, čtení, psaní, kvízy a dramatizace.

Okruhy slovní zásoby: škola - předměty ve škole, sport, zdravotní stav - problémy, volný čas, objevujeme náš svět, moderní doba, ZOO, čas na oslavu
Váhy, míry, poznáváme lidské tělo, zdravá výživa
Gramatické jevy: have got, stupňování přídavných jmen, minulý čas prostý, další nové předložky, řadové číslovky


Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 604 11 69 69.
Veškeré podrobnosti Vám rádi sdělíme.

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Vaše příjmení
Vyplňte platnou emailovou adresu
Vyplňte telefonní číslo
Vyplňte název ulice, čp.
Vyplňte název města
Vyplňte PSČ města
souhlasím s podmínkami kurzu a zpracováním osobních údajů Pro odeslání objednávky je potřeba souhlasit s podmínkami kurzu

Na naše hodiny se budete těšit.