ON-LINE ZÁPIS
němčina

Název kurzu: Němčina B1.1 - příprava na maturitu

Vyučovací jazyk: němčina
Vstupní prokročilost: středoškoláci

Termín kurzu: 19.09.2023 - 30.01.2024
Den výuky: úterý | 16,15 - 17,45 hod
Místo výuky: Praha 9 - Prosek

Rozsah výuky: 17 lekcí
Učebnice: Beste Freunde B1.1
Maximální počet studentů: 8
Zaměření kurzu: všeobecný
Lektor: český lektor

Cena: 5.300 Kč

němčina > pro děti a mládež > středoškoláci

Kurz je určen pro děti, které se němčinu učí min. 4 roky
Co by měly umět:
Slovní zásoba: já a moje rodina, můj pokoj, nábytek, oblékání, televizní pořady, svátky a slavnosti během roku, počasí, cestování, orientace ve městě
Gramatika: předložky místa, minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, modální slovesa, zvratná slovesa, minulý čas préteritum , porovnávání příslovcí, stupňování přídavných jmen
- místo, které mám rád, jídlo a pití, popis a charakteristika osoby, vzdělávání, počasí, koníčky a volnočasové aktivity
- préteritum modálních sloves, podmiňovací způsob, věty vedlejší, nepřímá řeč

Kurz je určen pro studenty, kteří dosáhli znalostí němčiny úrovně A2.
Obsahem výuky je slovní zásoba na téma cestování, prohlídka města a orientace ve městě, příprava a uspořádání oslavy, umět vyjádřit své pocity, umět zdůvodnit a argumentovat, přijmout a odmítnout návrh.
Gramatika: infinitiv s zu, vedlejší věty časové, důvodové a vztažné, podmiňovací způsob, plusquamperfektum


Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 604 11 69 69.
Veškeré podrobnosti Vám rádi sdělíme.

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Vaše příjmení
Vyplňte platnou emailovou adresu
Vyplňte telefonní číslo
Vyplňte název ulice, čp.
Vyplňte název města
Vyplňte PSČ města
souhlasím s podmínkami kurzu a zpracováním osobních údajů Pro odeslání objednávky je potřeba souhlasit s podmínkami kurzu

Na naše hodiny se budete těšit.