ON-LINE ZÁPIS
němčina

Název kurzu: Němčina - příprava na maturitu

Vyučovací jazyk: němčina
Vstupní prokročilost: středoškoláci

Termín kurzu: 13.02.2023 - 26.06.2023
Den výuky: pondělí | 17,30 - 19,00 hod
Místo výuky: Praha 9 - Prosek

Rozsah výuky: 17 lekcí
Učebnice:
Maximální počet studentů: 8
Zaměření kurzu: všeobecný
Lektor: český lektor

Cena: 4.950 Kč

němčina > pro děti a mládež > středoškoláci

Kurz je určen pro děti, které se němčinu učí min. 5 roky
Co by měly umět:
Slovní zásoba: já a moje rodina, můj pokoj, nábytek, oblékání, televizní pořady, svátky a slavnosti během roku, počasí, cestování, orientace ve městě
Gramatika: předložky místa, minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, modální slovesa, zvratná slovesa, minulý čas préteritum , porovnávání příslovcí, stupňování přídavných jmen
- prohlídka města, cestování, uspořádání oslavy, pocity, umět zdůvodnit a argumentovat, přijmout a odmítnout návrh
- infinitiv s zu, vedlejší věty časové, důvodové a vztažné, podmiňovací způsob, plusquamperfektum


Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 604 11 69 69.
Veškeré podrobnosti Vám rádi sdělíme.

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Vaše příjmení
Vyplňte platnou emailovou adresu
Vyplňte telefonní číslo
Vyplňte název ulice, čp.
Vyplňte název města
Vyplňte PSČ města
souhlasím s podmínkami kurzu a zpracováním osobních údajů Pro odeslání objednávky je potřeba souhlasit s podmínkami kurzu

Na naše hodiny se budete těšit.