ON-LINE ZÁPIS
angličtina

Název kurzu: Kid's Box Starter - OBSAZENO

Vyučovací jazyk: angličtina
Vstupní prokročilost: 6 - 7 let

Termín kurzu: 18.09.2019 - 29.01.2020
Den výuky: středa | 14,00 - 15,30 hod
Místo výuky: Praha 9 - Prosek

Rozsah výuky: 17 lekcí
Učebnice: Kid's Box Starter - od 1. lekce
Maximální počet studentů: 7
Zaměření kurzu: přípravný kurz ke zkoušce YLE Starters
Lektor: český lektor

Cena: 3.850 Kč

angličtina > pro děti a mládež > školáci 1. stupeň

Výuka je určena předškolním dětem nebo žákům 1. tříd, kteří mají již základní znalosti angličtiny.
Kurzy na sebe navazují, děti se u nás mohou vzdělávat kontinuálně. Žáci získají příjemné a motivující zkušenosti, budou se učit s nadšením. Jazykové dovednosti jsou rozvíjeny příběhy, písničkami, hrami a komunikativními aktivitami Děti se učí zábavnou formou, učí se s nadšením, ale také efektivně. Děti se učí slovní zásobu adekvátní svému věku, např. seznámení, škola, rodina, zvířata, jídlo a pití, doprava, prázdniny, dům, kamarádi. Aktivity se často střídají, aby děti udržely pozornost po celou dobu výuky. Důraz klademe na konverzaci. Budeme se těšit na spolupráci s Vámi a Vaším dítětem!

Okruhy slovní zásoby: barvy, školní potřeby, rodina, hračky, obličej, nábytek, jídlo, zvířátka z farmy, dopravní prostředky, narozeninová oslava, čísla 1-6
Fráze: What´s your name? How are you? I´ve got…., předložky in, on, under, My favourite animal is…, I like…, I don´t like….,


Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 604 11 69 69.
Veškeré podrobnosti Vám rádi sdělíme.

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Vaše příjmení
Vyplňte platnou emailovou adresu
Vyplňte telefonní číslo
Vyplňte název ulice, čp.
Vyplňte název města
Vyplňte PSČ města
souhlasím s podmínkami kurzu a zpracováním osobních údajů Pro odeslání objednávky je potřeba souhlasit s podmínkami kurzu

Na naše hodiny se budete těšit.